Φωτογραφική Τέχνη Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Οι φωτογραφίες αφηγούνται ιστορίες ζωής και θανάτου, αγάπης και μίσους, ελευθερίας και πολέμου. Οι φωτογραφίες αντιπροσωπεύουν τη δυναμική της ζωής, αποτελούν ιστορική καταγραφή και διαμορφώνουν την άποψη μας έναντι της ιστορίας. Οι φωτογραφίες διαφυλάσσουν τις αναμνήσεις μας, αποκαλύπτουν τις επιθυμίες αλλά και τις φοβίες μας, μας αποσαφηνίζουν αλλά και μας παραπλανούν ταυτόχρονα. Η δυναμική της Φωτογραφίας βρίσκεται σε αυτές τις απεριόριστες δυνατότητες της κάθε εικόνας ξεχωριστά.

Η αξιοποίηση του μαθήματος της Φωτογραφικής Τέχνης στη Μέση Εκπαίδευση αποτελεί μια σύγκλιση της τέχνης με την τεχνολογία, εναρμονισμένη στα σύγχρονα διεθνή εκπαιδευτικά ερευνητικά δεδομένα και τους τρεις πυλώνες των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, όπως αυτοί τέθηκαν στην πρόταση του Υ.Π.Π. Η φωτογραφική εικόνα σήμερα, μπορεί να μετουσιωθεί από ένα απλό ψυχαγωγικό μέσο σε φορέα γνώσης, δημιουργίας, αισθητικής καλλιέργειας και επικοινωνίας, παρέχοντας στους μαθητές μας εφόδια που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις σύγχρονες τάσεις που διαμορφώνουν το σύγχρονο δημοκρατικό πολίτη του 21ου αιώνα, αναπτύσσοντας στάσεις και συμπεριφορές, καθώς και κομβικές ιδιότητες, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται στη σύγχρονη κοινωνία.

Μέσα από το μάθημα της φωτογραφίας οι μαθητές διδάσκονται την τεχνική καδραρίσματος του φωτογραφικού πλαισίου, τη σημασία και τις διαφορετικές γωνίες απόστασης της κάθε λήψης, την επίδραση του φωτός και της σκιάς, τα διαφορετικά είδη φωτογραφικών και τη χρησιμότητα τους, καθώς και άλλες τεχνικές γνώσεις που πλέον είναι βασικές για τη χρήση των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα τους. Ταυτόχρονα, οι μαθητές που επιλέγουν το μάθημα ενημερώνονται διαρκώς στη γνώση και χρήση του φωτογραφικού εξοπλισμού, στη σύγχρονη τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα.

Ωστόσο, πέραν της τεχνικής της διάστασης οι μαθητές μέσω του μαθήματος της Φωτογραφίας αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα, την αισθητική καλλιέργεια, την παρατηρητικότητα, αλλά και την κριτική τους σκέψη. Οι μαθητές στα πλαίσια του μαθήματος της Φωτογραφίας συζητούν, σχολιάζουν και δημιουργούν εικόνες που τους βοηθούν να ανακαλύψουν τους εαυτούς τους, και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση τους. Αυτό επιτυγχάνεται όχι μόνο με τις εικόνες που οι ίδιοι οι μαθητές δημιουργούν, αλλά και μέσα από ένα ευρύ φάσμα από εικόνες που προβάλλονται από τους διδάσκοντες τους. Μέσα από τον κριτικό διάλογο που διαδραματίζεται στην τάξη, οι μαθητές μαθαίνουν να μεταφέρουν και να εκφράζουν με συνειδητό πλέον τρόπο τις προσωπικές τους σκέψεις, ιδέες, στάσεις και αντιλήψεις από τις δικές τους εικόνες. Επιπλέον, με εκτεταμένη συζήτηση σε φωτογραφίες από διαφορετικές εφαρμογές φωτογραφίας (Διαφημιστική, Ειδησεογραφική, Καλλιτεχνική, κ.ά.) επιτυγχάνεται μια βαθύτερη κατανόηση πληροφοριών και κριτικής ερμηνείας των διαφορετικών εκδοχών που χαρακτηρίζουν τις εικόνες που συναντούν γύρω τους σε καθημερινή βάση. Επιπρόσθετα, μέσα από το μάθημα της Φωτογραφικής Τέχνης οι μαθητές κατανοούν τους διάφορους πολιτισμούς και τους διαφορετικούς τρόπους αντίληψης και σκέψης, άρα επιτυγχάνεται η διεύρυνση της αντίληψής τους για τον εαυτό τους αλλά και για τον κόσμο.