Ψηφιοποίηση Αρχείου Παγκύπριου Γυμνασίου

Συνεργασία Υπουργείου Παιδείας και Ινστιτούτου Κύπρου για την Ψηφιοποίηση του Παγκυπρίου Γυμνασίου

Κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017 με σκοπό την διάσωση και ψηφιακή καταγραφή των πολύτιμων αρχείων και συλλογών του Παγκυπρίου Γυμνασίου υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Ινστιτούτου Κύπρου.

Η εν λόγω προσπάθεια κρίθηκε επιβεβλημένη για την ψηφιοποίηση, μελέτη και διάχυση στο διαδίκτυο του πλούτου της πολιτιστικής κληρονομιάς που διαθέτει το σχολείο στα αρχεία και τα μουσεία του.

Ομάδα εκπαιδευτικών Φωτογραφικής Τέχνης, αφού έτυχαν ειδικής επιμόρφωσης από το ερευνητικό κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας για την Αρχαιολογία και την Πολιτιστική Κληρονομιά του Ινστιτούτου Κύπρου, ανέλαβαν την υλοποίηση του προγράμματος στο Παγκύπριο Γυμνάσιο με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας γίνεται χρήση του εξειδικευμένου εξοπλισμού για την χρήση του οποίου έγινε και ειδική κατάρτιση στους συναδέλφους.

Τον Ιανουάριο του 2018 σε εκδήλωση στο Σχολείο πραγματοποιήθηκε η Πρώτη παρουσίαση της ΔΙΟΠΤΡΑΣ με τη δημοσιοποίηση του Κώδικα Σχολείων Λευκωσίας (δωρεά Θεοδώρου Παπαδοπούλλου), η οποία αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για την ανάπτυξη και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της εν λόγω συνεργασίας.